fbpx

Članstvo

Članstvo v Društvu za medicinsko hipnozo Slovenije (DMHS) je lahko redno, pridruženo ali častno.

Redni član DMHS lahko postane zdravnik, zobozdravnik ali psiholog, ki je podpisal pristopno izjavo, se obvezal k doslednemu upoštevanju etičnega kodeksa društva in poravnal letno članarino v višini 20 EUR. Redno članstvo v DMHS posamezniku prinaša glasovalno pravico na zborih članov, dostop do gradiv za člane, pravico do uporabe imena društva in brezplačno udeležbo na strokovnih srečanjih DMHS. S podpisom pristopne izjave redni član DMHS hkrati postane tudi član Evropske zveze za hipnozo (ESH) in je upravičen do ugodnosti iz naslova evropskega članstva, kot je na primer znižanje kotizacije na evropskih kongresih hipnoze.

Pridruženi član lahko postane katerikoli zdravstveni delavec ali psihoterapevt z dokončano vsaj prvo bolonjsko stopnjo univerzitetne izobrazbe ter študent medicine, dentalne medicine ali psihologije, ki je podpisal pristopno izjavo, se obvezal k doslednemu upoštevanju etičnega kodeksa društva in poravnal letno članarino v višini 20 EUR. Pridruženo članstvo v DMHS posamezniku prinaša  dostop do gradiv za člane, pravico do uporabe imena društva in brezplačno udeležbo na strokovnih srečanjih DMHS.

Častni član lahko postane posameznik z izjemnimi strokovnimi ali organizacijskimi zaslugami na področju medicinske hipnoze. Naziv mu s posebno listino podeli zbor članov, če presodi, da ga njegov prispevek k uresničevanju ciljev društva upravičuje. Častni član je oproščen plačevanja članarine, hkrati pa lahko uživa vse ugodnosti rednega članstva, z izjemno glasovalne pravice.

Člansko leto je enako koledarskemu letu, tj. od 1. januarja do 31. decembra.