fbpx

Anksioznost in fobije

pomlad 2024

Tečaj Anksioznost in fobije je eden izmed nadaljevalnih tečajev v sklopu sedmih tečajev, ki jih Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije pod vodstvom prof. dr. Marjana Pajntarja, dr. med., spec. gin. in por., univ. dipl. psih. izvaja z namenom poglobljenega izobraževanja tehnik in pristopov medicinske hipnoze na različnih področjih. Program sodi v okvir trajnega izobraževanja za pridobitev diplome Terapevt medicinske hipnoze in je usklajen s pravili ESH (Evropske zveze za hipnozo). 

Na nadaljevani tečaj Anksioznost in fobije se lahko prijavite vsi, ki ste že opravili začetni tečaj Osnove medicinske hipnoze in prvi nadaljevalni tečaj Oblikovanje hipnotskih sugestij, opravljen tečaj Anksioznost in fobije pa predstavlja pogoj za pristop k tečaju Medicinska hipnoza pri depresiji.

Tečaj je namenjen zdravnikom, stomatologom, psihologom, psihoterapevtom in drugim zdravstvenim delavcem, ki delajo pod vodstvom zdravnnika, zobozdravnika ali psihologa ter absolventom in študentom zadnjih letnikov medicine, dentalne medicine in psihologije ter drugih zdravstvenih smeri. 

Po opravljenem tečaju udeleženci dobijo potrdilo o opravljenem tečaju, Zdravniška zbornica Slovenije pa svoji članom za udeležbo prizna točke za podaljšanje licence.

Kotizacija znaša 300 € , za redne študente 1. in 2. stopnje pa 150 €. 

Za dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov [email protected]