fbpx

Supervizije

vodja: mag. Mojca Brezavšček, univ. dipl. psih.

V skladu z določili Evropske zveze za hipnozo v Društvu za medicinsko hipnozo Slovenije z letom 2020 uvajamo redna supervizijska srečanja, ki bodo enkrat trimesečno potekala na Zdravniški zbornici Slovenije. Namen tovrstnih srečanj je spodbujanje stalnega strokovnega razvoja terapevtov medicinske hipnoze in zagotavljanje visokih standardov terapevtskih storitev, ki jih nudijo člani DMHS.

Z uvedbo rednih supervizijskih srečanj želimo tako po eni strani vzpostaviti mehanizem nudenja stalne opore terapevtom medicinske hipnoze pri soočanju z morebitnimi strokovnimi dilemami, po drugi strani pa poenostaviti postopek pridobitve Certifikata evropske zveze za hipnozo, ki omogoča širšo veljavnost izobrazbe, pridobljene v okviru Društva za medicinsko hipnozo Slovenije.

Supervizijskih srečanj se lahko udeležite vsi, ki ste že opravili vseh sedem izobraževalnih sklopov v okviru Društva za medicinsko hipnozo Slovenije in bi svoje znanje radi nadgradili. Zaželjeno je, da na srečanja pridete pripravljeni, s konkretnimi vprašanji in dilemami iz vaše terapevtske prakse, vabljeni pa tudi tisti, ki se za samostojno delo še ne čutite dovolj kompetentne, a k temu stremite.

Kotizacija za posamezno srečanje znaša 10 €.
Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na [email protected]