fbpx

Supervizije

vodja: mag. Mojca Brezavšček, univ. dipl. psih.

V skladu z določili Evropske zveze za hipnozo v Društvu za medicinsko hipnozo Slovenije z letom 2020 uvajamo redna supervizijska srečanja, ki bodo enkrat trimesečno potekala v prostorih društva na Resljevi 25 v Ljubljani. Namen tovrstnih srečanj je spodbujanje stalnega strokovnega razvoja terapevtov medicinske hipnoze in zagotavljanje visokih standardov terapevtskih storitev, ki jih nudijo člani DMHS.

Z uvedbo rednih supervizijskih srečanj želimo tako po eni strani vzpostaviti mehanizem nudenja stalne opore terapevtom medicinske hipnoze pri soočanju z morebitnimi strokovnimi dilemami, po drugi strani pa poenostaviti postopek pridobitve Certifikata evropske zveze za hipnozo, ki omogoča širšo veljavnost izobrazbe, pridobljene v okviru Društva za medicinsko hipnozo Slovenije.

Supervizijskih srečanj se lahko udeležite vsi, ki ste že opravili vseh sedem izobraževalnih sklopov v okviru Društva za medicinsko hipnozo Slovenije in bi svoje znanje radi nadgradili. Zaželjeno je, da na srečanja pridete pripravljeni, s konkretnimi vprašanji in dilemami iz vaše terapevtske prakse, vabljeni pa tudi tisti, ki se za samostojno delo še ne čutite dovolj kompetentne, a k temu stremite.

Kotizacija za posamezno srečanje znaša 10 €.
Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na [email protected].