fbpx

Raziskovalna dejavnost

Hipersugestija in nevromišična dejavnost

Prof. dr. Marjan Pajntar je v sodelovanju z elektroniki–biomedicinci in fiziatri raziskoval vpliv hipersugestije v hipnozi na nevromišično dejavnost pri zdravih ljudeh in bolnikih z različnimi lokomotornimi težavami.

a) Vpliv hipersugestije na spontano in električno stimulirano delovanje motoričnih živcev in mišic

V poglobljenem raziskovanju EMG dejavnosti ter grobe mišične sile so ugotovili, da se, z uporabo različnih sugestij v hipnozi, lahko spremeni velikost spontane in električno izzvane kontrakcije različnih mišic pri zdravih ljudeh in bolnikih s paretičnimi mišicami. Ugotovili so tudi, da je hipersugestija pomembna pri utrujanju mišice, tako pri spontano ali električno izzvanih kontrakcijah. Z akademikom prof. dr. Vodovnikom je sodeloval tudi pri graditvi matematičnega modela krčenja mišic v hipnozi pri hemiparetičnih bolnikih (IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics). S prof. dr. Roškarjevo pa je ugotavljal vpliv hipnotične sugestije na motorično ekscitacijo. Kot vodilni strokovnjak za elektrofiziološke raziskave v hipnozi je bil naprošen, da je v knjigi Modern Trends in Hypnosis (1985) objavil prispevek: Some neuromuscular phenomena in hypnosis.

b) Vpliv hipersugestije na delovanje reinerviranih mišic

S sugestijo v hipnozi mu je uspelo po različnih perifernih živčnih poškodbah izzvati pozabljen motorični odgovor, ojačati nevromišični odgovor pri električni in spontano izzvani kontrakciji tako, da je bila v procesu rehabilitacije vzpostavljena tudi kompletna dejavnost prizadete okončine (International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis).

Raziskovalna dejavnost

c) Vpliv hipersugestije na rehabilitacijo hemiparetičnih bolnikov in bolnikov z lumboishialgijo

S sugestijo v hipnozi so do 37-krat povečali mišično moč paretičnih okončin. Raziskovali so izboljšanje tako s strani motoričnega odgovora posameznih mišic kot tudi s študijo hoje. Rehabilitacija bolnikov z lumboishialgijo je bila pod vplivom različnih sugestij v hipnozi veliko krajša.

d) Vpiv hipersugestije na delovanje sečnega mehurja pri ženskah

Raziskovali so vpliv in izboljšanje urinske inkontinence s pomočjo sugestij v hipnozi.

Prof Pajntar je kmalu po uvedbi hipnoze za lajšanje bolečin pričel s hipnoterapijo pri različnih psihičnih, psihosomatskih in somatskih obolenjih ter na mnogih drugih področjih uporabe hipnoze.

Leta 2016 so Matej Serdinšek, Mitja Perat in prof. dr. Uroš Ahčan izvedli prvo dokumentirano operacijo zgolj pod medicinsko hipnozo. O posegu so poročali različni mediji: My Doctor, 24ur.

V Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani pod vodstvom anesteziologinje doc. dr. Jasmine Markovič Božič poteka raziskovalno delo o uporabi medicinske hipnoze pri zmanjševanju bolečin in perioperativnega stresa. Dr. Markovič Božič je skupaj s sodelavci v Zdravniškem vestniku objavila prispevek z naslovom Perioperativna uporaba medicinske hipnoze, v znanstveni reviji Radiology and Oncology pa prispevek z naslovom Awake craniotomy for operative treatment of brain gliomas – experience from University Medical Centre Ljubljana.

Psiholog Žan Zelič je v sodelovanju z Laboratorijem za kognitivno in vedenjsko nevroznanost na Univerzi v Pisi proučeval psihofiziološke korelate dovzetnosti za hipnozo in vlogo formalne hipnotične indukcije pri vzpostavljanju hipnotičnega stanja. Skupaj s sodelavci je v znanstveni reviji Psychophysiology objavil prispevka z naslovom Modulation of the heartbeat evoked cortical potential by hypnotizability and hypnosis in Interoception as a function of hypnotizability during rest and a heartbeat counting task, v znanstveni reviji Brain Sciences prispevek z naslovom Is Hypnotic Induction Necessary to Experience Hypnosis and Responsible for Changes in Brain Activity? in v znanstveni reviji International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis prispevek z naslovom Association of Hypnotizability, Interoception and Emotion.