fbpx

Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije (DMHS) je bilo ustanovljeno leta 2007 kot nadaljevanje Sekcije za klinično in eksperimentalno hipnozo 1979 v okviru Slovenskega zdravniškega društva v nekdanji Jugoslaviji. DMHS deluje po statutu društva in kodeksu etike, ki je usklajen s kodeksom etike Evropskega združenja za hipnozo (ESH). Medicinska hipnoza je komplementarna metoda v medicini, ki v svetu doživlja ponovno renesanso. Vse več izsledkov kvalitetnih raziskav potrjuje njeno koristnost pri različnih stanjih in obolenjih. DMHS zavzema enako stališče kot Evropsko združenje za hipnozo in Mednarodno združenje za hipnozo, ki zagovarja in dovoljuje izvajanje medicinske hipnoze le medicinsko izobraženim strokovnjakom. 

Spletna stran je zato namenjena vsem tistim, ki bi radi dobili kvalitetne informacije o medicinski hipnozi – laikom in medicinskim strokovnjakom, ki jih to področje zanima. Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije vse od ustanovitve pod vodstvom prof. dr. Marjana Pajntarja organizira tečaje hipnoze za zdravnike, psihologe, psihoterapevte in druge zdravstvene delavce, ki izvajajo medicinsko hipnozo pod okriljem in nadzorom zdravnika.

Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije je od leta 2019 polnopravni član Evropske zveze za hipnozo. Naša izobraževanja so akreditirana tudi s strani Zdravniške zbornice Slovenije.

SKRBIMO ZA STROKOVNo IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVNIKOV IN PSIHOLOGOV.

Vsa izobraževanja

Strokovno vodstvo

Društva za medicinsko hipnozo Slovenije
prof. dr. Marjan Pajntar
predsednik DMHS
asist. dr. Jasmina Markovič Božič
podpredsednica DMHS
mag. Mojca Brezavšček
podpredsednica DMHS
Bronja Plut
tajništvo DMHS

Evidenčni podatki

Naziv: Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije
Naslov: Ulica bratov Učakar 138, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2243717000
Davčna številka: 58457577
TRR: SI56 0203 2025 6944 419 (NLB d.d.)