fbpx

Strokovna srečanja

V Društvu za medicinsko hipnozo Slovenije dvakrat letno organiziramo strokovni sestanek za vse člane društva in ostalo zainteresirano strokovno javnost s področij psihologije, medicine in širšega zdravstva. Namen takšnih srečanj je predstavitev aktualnih dognanj na interesnem področju medicinske hipnoze, predvsem pa izkušenj terapevtov medicinske hipnoze, ki omenjeno metodo uporabljajo v svoji vsakodnevni praksi s pacienti.

Obisk strokovnega sestanka je za vse člane Društva za medicinsko hipnozo Slovenije, ki so v tekočem letu poravnali članarino (20 EUR), brezplačen. Ostali udeleženci morajo pred začetkom predavanj poravnati prispevek v višini 10 EUR oziroma podaljšati svoje članstvo.

Strokovno srečanje DMHS, 7. december 2023

PROGRAM

1. Matej Drusany, dr. dent. med.: Medicinska hipnoza pri dentalni fobiji

2. Mag. Mojca Brezavšček, univ. dipl. psih.: Primeri iz hipnoterapevtske prakse

3. Jana Pahole, dr. med., spec. int. onk.: Medicinska hipnoza pri onkoloških bolnikih

4. Mitja Perat, dipl. psih. (UN): Medicinska hipnoza pri obravnavi sindroma izgorelosti (predstavitev različnih pristopov pri delu s pacienti in izkustvena hipnoza za zmanjševanje perfekcionizma)

Strokovno srečanje DMHS, 18. maj 2023

PROGRAM

1. doc. dr. Jasmina Markovič Božič, dr. med., spec. anest., dr. Alenka Spindler Vesel, dr. med., spec. anest., Mihela Petovar, dr. med., spec. anest., Nina Pirc, dr. med., spec. anest.: Uvajanje medicinske hipnoze v klinično prakso na področju perioperativne medicine in terapije bolečine (izkušnje ne KOAIT UKCL in predstavitev raziskovalnega dela)

2. Sašo Kodrič, mag. kog. zn., dr. Roman Paškulin, dr. med.: Učinki hipnoze na pozornost in delovni spomin – raziskava elektrofizioloških korelatov izvajanja naloge vidne prepoznave redkih dražljajev (predstavitev magistrskega dela)

3. Žan Zelič, dipl. psih (UN): Psihofiziološki korelati dovzetnosti za hipnozo (predstavitev raziskovalnega dela na Inštitutu za fiziologijo na Univerzi v Pisi)

Strokovno srečanje DMHS, 8. december 2022

PROGRAM

1. Urška Perhavec, dr. dent. med.: Medicinska hipnoza in premagovanje strahu pred zobozdravniškimi posegi pri otrocih in odraslih

2. Mag. Branka Geczy, dr. med., spec. orl.: Tinitus in medicinska hipnoza

3. Tatjana Kitić Jaklič, dr. med., spec. druž. med.: Obravnava kronične bolečine z medicinsko hipnozo

4. Mirjam Rojec, mag. psih.: Soočanje s strahom pri poškodbi glave s pomočjo hipnoze in VKT

5. Gašper Grobelšek, dr. med., spec. otr. in mlad. psih.: Uporaba simbolov v hipnozi

Strokovno srečanje DMHS, 19. april 2022

PROGRAM

1. Boni Pajntar Plut, univ. dipl. psih.: Medicinska hipnoza pri psihološkem delu z otroki

2. Asist. Duška Stopar, dr. dent. med.: Primeri uporabe hipnoze oz. njenih elementov v zobozdravniški ordinaciji

3. Samo Fakin, dr. med.: Medicinska hipnoza pri fibromialgiji

4. Tadeja Štrumbelj, dr. med., spec. gin. in por.: Nosečnost in hipnoza

Strokovno srečanje DMHS, 7. december 2021

PROGRAM

1. Pia Hrovat, dr. dent. med.: Medicinska hipnoza pri bruksizmu, enurezi in paničnih napadih

2. Andrej Mlakar, dr. med., spec. ped., spec. nev.: Medicinska hipnoza pri delu z otroki

3. Sandra Vitas, univ. dipl. psih., mag. soc. del.:  Uporaba hipnoze pri delu s skupino

4. Mirjam Fašmon, mag. psih.: Dejavniki globine hipnoze (predstavitev raziskovalne naloge)

5. Barbara Prosen, dr. med., spec. anest.: Učinkovitost hipnoze pri kompleksnem regionalnem bolečinskem sindromu

Strokovno srečanje DMHS, 9. marec 2021

PROGRAM

1. Tjaša Antolič, mag. psih: Medicinska hipnoza pri obravnavi različnih strahov

2. Darinka Strmole, dr. med: Medicinska hipnoza pri otrocih z enurezo

3. Klaudija Kotar, dr. dent. med.: Medicinska hipnoza v zobozdravstvu

4. Miranda Leban, dr. med., spec.ped.: Odpravljanje virusnih bradavic s pomočjo hipnoze

5. Helena Mole, dr. med., spec. ped.: Hipnoza pri bolečih postopkih v obravnavi otrok in mladostnikov

Strokovno srečanje DMHS, 3. december 2019

PROGRAM

1. Katarina Slevec, mag. psih.: Medicinska hipnoza pri delu z anksioznimi motnjami

2. Urška Perhavec, dr. dent. med.: Hipnoza za obvladovanje bolečine

3. Helena Mole, dr. med., spec. ped.: Izkušnje z medicinsko hipnozo v ambulanti primarne pediatrije

4. Samo Fakin, dr. med.: Hipnoza pri kroničnih nevroloških bolnikih

5. Prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., spec. gin. in por.: Hipnoza v ginekologiji in porodništvu

Strokovno srečanje DMHS, 4. december 2018

PROGRAM

1. Kristina Pohlen, dr. dent. med.: Medicinska hipnoza v zobozdravstvu

2. Mag. Mojca Brezavšček, univ. dipl. psih.: Primeri iz psihoterapevtske prakse

3. Helena Mole, dr. med., spec. ped.: Medicinska hipnoza v pediatriji

4. Sara Dajčman, mag. psih.: Medicinska hipnoza pri anksioznih motnjah

5. Tadeja Štrumbelj, dr. med., spec. gin. in por.: Medicinska hipnoza v ginekološki ambulanti

6. Samo Fakin, dr. med.: Medicinska hipnoza v rehabilitaciji

Strokovno srečanje DMHS, 8. maj 2018

PROGRAM

1. Nina Kozinc, dipl. psih. (UN): Medicinska hipnoza v praksi – predstavitev primerov

2. Eva Jerše, dipl. babica in Tanja Damijan, dipl. babica: Hipnoza pri porodu

3. Nevenka Prevodnik, dr. med., spec. psih.: Primer iz prakse – anksiozna stanja

4. Boni Pajntar Plut, univ. dipl. psih.: Gastrointestinalne težave pri mladostnikih – primer iz prakse

5. Jure Jamnik, mag. biopsih.: Primeri iz hipnoterapevtske prakse

6. Gašper Grobelšek, dr. med., spec. pedopsih.: Enostavna tehnika za izboljšanje koncentracije pri učenju otrok in mladostnikov

Strokovno srečanje DMHS, 5. december 2017

PROGRAM

1. Mag. Miran Možina, dr. med., spec. psih.: Hipnoterapija in hipnopsihoterapija: enaki ali različni?

2. Matej Serdinšek, dr. med.: Odkrivanje skritih potencialov subjekta skozi dialog s terapevtom

3. Dr. Jasmina Markovič Božič, dr. med., spec. anest.: Perioperativna uporaba hipnoze

4. Majda Dobravec, dr. dent. med.: Neverbalna komunikacija in nemški zobozdravniki

5. Ajda Zelič, študentka medicine: Funkcionalne spremembe v možganski aktivnosti med hipnozo

6. Gašper Grobelšek, dr. med.: Uporaba hipnoze pri otrocih

Strokovno srečanje DMHS, 9. maj 2017

PROGRAM

1. Doc. dr. Tjaša Dimec Časar, univ. dipl. psih.: Primeri iz hipnoterapevtske prakse

2. Prof. dr. Igor Areh, univ. dipl. psih.: Primeri iz hipnoterapevtske prakse

3. Prof. dr. Marjan Pajntar, dr. med., spec. gin. in por., univ. dipl. psih.: Hipnoterapija pri samopoškodbah mladostnikov

4. Asist. dr. Jasmina Markovič Božič, dr. med., spec. anest.: Uporaba medicinske hipnoze pri budnih možganskih operacijah

5. Majda Dobravec, dr. dent. med.: Primeri iz hipnoterapevtske prakse