fbpx

Tečaji medicinske hipnoze

Aktualna izobraževanja in dogodki

Psihosomatika, motnje hranjenja in odvisnosti

11., 12. in 16. april 2024

Medicinska hipnoza pri depresiji

16., 17. in 21. maj 2024

XXII. kongres Svetovne zveze za hipnozo (ISH)

12. – 15. junij 2024, Krakov, Poljska


Tečaji Društva za medicinsko hipnozo Slovenije

Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije pod vodstvom prof. dr. Marjana Pajntarja že vrsto let sistematično izvaja izobraževanja psihologov, zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev za pridobitev naziva Terapevt medicinske hipnoze. DMHS deluje po statutu društva in etičnem kodeksu, ki je usklajen z etičnim kodeksom Evropskega združenja za hipnozo (ESH).

To celostno izobraževanje s področja medicinske hipnoze je razdeljeno na sedem vsebinskih sklopov oziroma tečajev po 15 ur (četrtek od 16. do 21. ure, petek od 16. do 21. ure in torek od 16. do 21. ure), ki predvidoma potekajo v sejnih prostorih hotela Azul v Kranju. Vsi tečaji so sestavljeni iz predavanj, demonstracij in vaj.

Profesor na predavanjih podaja teorijo, ki služi kot podlaga za kasnejše praktične vaje in razjasni ozadja številnih hipnoterapevtskih postopkov. Sledi nazorna demonstracija, ki jo vodi profesor ob pomoči asistentov z namenom vzpostavitve jasnih standardov, ki tečajnikom služijo za vzgled pri njihovem praktičnem delu.

Glavni poudarek izobraževanja pa je prav na praktičnih vajah osvojenih postopkov v parih pod nadzorstvom asistentov, saj se je v mnogih letih izvajanja tečajev izkazalo, da prav ta praktični del bodočim terapevtom nudi odlično izhodišče pri vzpostavljanju lastne hipnoterapevtske prakse.

1. Osnove medicinske hipnoze

2. Oblikovanje hipnotskih sugestij na primerih krepitve ega

3. Anksioznost, tesnobna stanja, fobije

4. Bolečina, hipnoanalgezija in anestezija, hipnoza za okrevanje ter priprava na operacijo

5. Psihosomatika, motnje hranjenja in odvisnosti

6. Tehnike časovne reorientacije: starostna regresija, starostna progresija in časovna distorzija

7. Medicinska hipnoza pri depresiji

Dodatno: Medicinska hipnoza v perinatologiji

Posamezne tečaje lahko sicer obiskujete poljubno, saj celotnega cikla ni potrebno opraviti v kosu, opravljeni tečaji prav tako ne zastarajo, je pa opravljen začenti tečaj Osnove medicinske hipnoze pogoj za pristop k  prvemu nadaljevalnemu tečaju Oblikovanje hipnotskih sugestij na primerih krepitve ega, opravljen prvi nadaljevalnji tečaj pa je pogoj za pristop k vsem ostalim tečajem.

Ko opravite vseh sedem tečajev, vam Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije podeli diplomo za uporabo medicinske hipnoze v vaši praksi in naziv Terapevt medicinske hipnoze.

Kotizacija za posamezni tečaj znaša 300 eur (za redne študente 1. in 2. stopnje pa 150 eur). Udeleženci po opravljenem tečaju dobijo potrdilo o opravljenem tečaju, Zdravniška zbornica Slovenije pa svojim članom za udeležbo prizna točke za podaljšanje licence.

Prijave so odprte za vse zdravnike, stomatologe, psihologe in druge univerzitetno izobražene zdravstvene delavce (medicinske sestre, babice, fizioterapevte), ki delajo pod vodstvom zdravnika, zobozdravnika ali psihologa, ter študente zadnjih letnikov navedenih smeri.

Skupina na tečaju naj bi štela okrog 20 članov, kar je tudi eden izmed pogojev za izvedbo posameznega tečaja. DMHS si v izjemnih okoliščinah pridržuje pravico do spremembe termina ali odpovedi tečaja in razpisa novega termina.